בדיקה 2

הדברת פשפש המיטה

מיהו פשפש המיטה ? מדובר בזחל מתבגר, פשפש לרוב מגיע מבעלי החיים והוא מגיע בהפתעה אפילו בריהוט של יד שנייה כמו מזרן ישן ואפילו שטיח. פשפש המיטה

 

נולד בעקבות נקבה המטילה ביצים בעוד הזחל מחפש חריצים בהם הוא יכול להבנות, כך הוא מגיע למיטה בסופו של דבר. בעוד פשפש בוגר מגיח, הוא מחפש מנת דם וכשהוא מגיע לבית הוא בעצם מתחיל במלאכת עקיצת האנשים החיים בבית.

ךףחךליועטוכטאכאטכ

לחעועאטו